W magazynie

App PREMIUM subscription – Yearly

 99,00 / year with a 30-day free trial

Abonament roczny dla członkostwa Premium z 30-dniowym bezpłatnym okresem próbnym!

To członkostwo udostępnia wszystkie funkcje, które zapewnia aplikacja „REFEREE RECORDER”.

Opis

Jakie funkcje otrzymam w ramach członkostwa PREMIUM?

Meczów
Bezpłatny
Premium

Dodaj mecze ręcznie

Wideo
Bezpłatny
Premium

Add a recording of the match – by uploading from your device

Add a recording of the match – by pasting web address (URL) from another websites (*if supported)

Oglądaj i edytuj własne filmy

Filtruj własne filmy i filmy w społeczności sędziowskiej

Add situations – Mark your situations during the match in the App (on your phone/tablet/laptop without a RECORDER device)

(NEW: To be introduced in 04/2023)

Add situations – Transfer your situations from the RECORDER device to the Application

Add a situation – Additionally after the game)

Udostępniaj własne filmy bezpośrednio przez łącze

Udostępnij swoje filmy w społeczności sędziowskiej

Oglądaj filmy udostępnione w społeczności przez innych recenzentów

Pobierz wideo na urządzenie (MP4)

Download all videos of the match to the device (ZIP file including many MP4)

Komentarz
Bezpłatny
Premium

Notatki z meczów – dodawaj, edytuj, usuwaj

Twój notatnik - dodaj/edytuj/usuń

Finanse
Bezpłatny
Premium

Przychody sezonu

Dochód według miesięcy i według konkursów

Porównaj wszystkie sezony sportowe

Statystyka
Bezpłatny
Premium

Mecze w sezonie, mecze według rozgrywek

Dopasowania według miesięcy i kategorii

Porównaj wszystkie sezony sportowe

Inny
Bezpłatny
Premium

Rozgrywki i kategorie - personalizacja

Ciemny wygląd

Nieograniczone prywatne filmy